Бариев сулфат

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Описание

Бариевият сулфат е химично съединение между бариев катион и сулфатен анион с химична формула BaSO4. Получава се при взаимодействието на Бариев сулфид и метален сулфат. Бариев сулфат,  (BaSO4) се счита за бял пигмент, получен естествено от минералния барит. Бариев сулфат, бариев сулфат (BaSO4) е неорганичното съединение. Това е бяло кристално твърдо вещество, което е без мирис и неразтворимо във вода. Той се среща като минерален барит, който е основният търговски източник на барий и материали, приготвени от него. Белият непрозрачен външен вид и неговата висока плътност се експлоатират в основните си приложения.Бариев сулфат се използва за диагностициране на определени нарушения на хранопровода, стомаха или червата. Обикновено това е безвредно варовико, водонеразтворимо съединение, което не позволява на рентгеновите лъчи да преминат през него.Той действа чрез обвиване на вътрешността на хранопровода, стомаха или червата, което им позволява да се вижда по-ясно по време на компютърно сканиране или друго радиологично (рентгеново) изследване.

Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на бариев сулфат и разполага с количество на склад.
произход :Китай
опаковки :торби по 25 кг.
Формула: BaSO4,BaO₄S (Hill)
CAS No.:7727-43-7
EO-No. :231-784-4