Калиев фероцианид

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Описание

Калиевият фероцианид представлява кристален прах или кристали.Във вода веществото се разтваря добре,в етер, пиридин, етил ацетат, етанол и анилин е неразтворимо. В хранително-вкусовата промишленост калиевият фероцианид намира приложение основно като съставка,
която предотвратява слепването и образуването на бучки. Калиевият фероцианид се използва и при приготвянето на колбасите. За наличието й в тях може да разберете по
белите налепи върху обелката. Калиевият фероцианид влиза в състава и на някои вина при деметализирането им (пречистване на виното от катионите на тежките метали). В химическата индустрия калиевият фероцианид се употребява при производството на цианид, цветна хартия, ферити. С помощта на калиев фероцианид се получава синилна киселина. Ако допустимите технологични норми се спазват, калиевият фероцианид не представлява опасност за човешкото здраве.Наименование на продукта Калиев хексацианоферат. Калиевия фероцианид е известен още като : жълта кръвна сол
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Калиев фероцианид и разполага с количество на склад.
произход : Полша , Китай
опаковки : торби по 25 кг.
Формула K₃[Fe(CN)₆] C₆FeK₃N₆ (Hill)
EO-No. 237-323-3
CAS номер 13746-66-2