Колофон

Сигнална дума : ВНИМАНИЕ !
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
Р 280 Използвайте предпазни ръкавици.

Описание

Колофон-ът е крехко полупрозрачно аморфно вещество, с бледожълт до тъмночервен или почти черен цвят. Добива се от смолата на иглолистни растения, предимно от борове (но може и от други дървесни видове), чрез изпаряване на летливите (терпенови) компоненти. Температурите на омекване и топене зависят както от вида му, така и от използвания метод като могат да варират от 50 – 70 °C до 100 – 130 °C. Колофонът е силно запалим, гори с пушещ пламък.. Нашият колофон е : Талов колофон – Получава се при дълбоковакумна деситилация на талово масло. Таловият колофон се използва като суровина при производството на течен клей за целулозно-хартиената промишленост и за лакове и смоли. Намира приложение при производството на и повторната преработка на хартия и хартиени изделия, колофоново лепило, алкидни бои, лакове, грундове, бои, безири и др. Други приложения :
*във фармацията като глазиращ агент при някои лекарства, както и като съставка в някои мазила и мехлеми
*в хранително-вкусовата индустрия под номер Е915 – като стабилизатор, използван за овкусител на дъвки, а също и в цитрусовите аромати. Производният му глицеролов естер – E445 се използва като емулгатор в безалкохолните напитки.
като повърхностноактивно вещество при запояването (като флюс при запояване с тинол или калай).
с колофон се натриват струните на струнните инструменти, както и лъковете за тях, също така в миналото се използвал и за натриване тетивите на бойните лъкове
в множество други области, най-вече за подобряване на триенето, но също така има и други приложения, несвързани с триенето.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Колофон и разполага с количество на склад.
произход : САЩ , Финландия
опаковки : по 1кг. , торби по 25 кг.
Ес номер : 232-457-7
CAS HOMep 8050-09-7
Индекс номер : 650-015-00-7