Медни аноди /валцовани/

Продуктът не се нуждае от етикет за опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) и последващи изменения и поправки.

Описание

Медта има светлочервен цвят, стандартният електронен потенциал на Cu2+/Cu е равен на +0,34V, а на Cu+/Cu на +0,52V.Медта е в групата на електроположителните метали, следователно тя не може електрохимично да защити желязото и неговите сплави от атмосферната корозия. Медните покрития играят ролята на катодни покрития. Това означава, че при наличие на пори в медното покритие или при неговото механично нараняване се съдават условия за образуване и действие на корозионен галваничен елемент желязо-мед, в който желязото е корозиращият електрод, т.е. анодът, а медта катодът.Медта взаимодейства само с окислително действащите киселини и киселинни смеси. Реагира с неокислителните HCl, разр.H2SO4 и др. само в присъствие на кислород в тях. Не се атакува от основите с изключение на амоняка.Медните покрития се отличават с еластичност и добро сцепление с много метали, като желязо, никел, хром, сребро и др. В електротехниката се използва тяхната висока електропроводимост и малко преходно съпротивление, а в машиностроенето чрез помедяване се избягва циментацията, азотирането и борирането на отделни участъци от стоманени детайли. В електрониката най-масово се прилага химичното и галваничното помедяване при производството на печатни платки. Помедяването се извършва в кисели и алкални електролити.
Използват се в галванотехниката за помедяване.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на медни аноди и разполага с количество на склад.
произход :Франция,Италия,Германия
опаковки :валцовани медни плочи
размери :10/100/500 ; 10/200/600
Формула: Cu
CAS No.: 7440-50-8
EINECS № : 231-159-6