Натриев сулфит

В съответствие с Директива (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Продуктът не подлежи на задължително класифициране според критериите на Глобалната хармонизирана система (GHS).
Обозначаване на определени смеси (GHS):
EUH031: При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

Описание

Натриевият сулфит /друго наименование : Е 221/се получава чрез взаимодействието на разтвор на натриев карбонат със серен диоксид. Натриевия сулфит е страничен продукт от производството на фенол от бензен сулфонова киселина. Допустимата дневна доза е 0,7 мг на килограм телесно тегло. Натриевия сулфит е антиоксидант е, има избелващ ефект, използва се като стабилизатор на цвета. Представлява бял или розов прах с лек мирис и охлаждащ солен вкус. Концентратът лесно се окислява във въздуха, разтваря се добре във вода, по-малко в алкохол и изобщо не се разтваря в масла и мазнини.  Консервантът Е 221 не е опасен за човешкия организъм, но може да предизвика стомашно разтройство. Освен това, съществува риск от появата на астматични пристъпи, разрушава витамини В1 и Е. Употребява се като редуктор.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на натриев сулфит и дългогодишен партньор на BASF Германия.
произход : BASF Германия
опаковки : торби по 25 кг.
Формула: Na2SO3
CAS No.: 7757-83-7
WE; 231-820-9