Цинкови аноди /валцовани/

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност :
Защита :
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

Описание

Използват се в галванотехниката за поцинковане на метали.Поцинковането (също галванизация) е технологичен процес на нанасяне на тънко цинково покритие върху стоманени елементи.Целта на поцинковането е да предотврати корозията на основния материал. Цинкът е устойчив на корозия и образува плътно покритие, изолиращо стоманата от действието на външни корозивни агенти. В допълнение, дори при нарушаване на цинковото покритие, цинкът играе ролята на анод, който продължава да предпазва стоманата от корозия.
размери :10/200/400 ; 10/100/500 ; 10/200/500 ; 10/100/700 ; 10/200/700 ; 10/200/1000
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на цинкови аноди 99.95 % чист цинк и разполага с количество на склад.
произход :Германия,Италия,Франция
опаковки :валцовани цинкови плочи
размери :10/200/400 ; 10/100/500 ; 10/200/500 ; 10/100/700 ;
10/200/700 ; 10/200/1000
Формула: Zn
CAS No.: 7440-66-6
EO No. : 231-175-3