Бариев карбонат

Сигнална дума : Внимание
Предупреждения за опасност
H302 Вреден при поглъщане.
Препоръки за безопасност
Защита
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

Описание

Бариев карбонат се използва в производството на други бариеви вещества. Използва се като реактивен помощник за преработка (отстраняване на сулфати), в производството на керамични и електро-керамични материали, глазури, фрити, емайли и пиротехнически изделия. Използва се в стъкларската промишленост и при приготвянето на суспензии. Използва се и в производството на електроди.Бариевият карбонат (BaCO3), познат и като витерит, е природен карбонат на бария с химичен състав BaO = 77,7% и CO2 = 22,3%. Процесът на превръщане на бария във витерит се обуславя от въздействие на хидротермални разтвори, съдържащи K2CO3 и NaCO3. Приложение : химическа индустрия, като суровина за бариева сол, пигмент, оптично стъкло.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на бариев карбонат и разполага с количество на склад.
произход :Китай
опаковки :торби по 25 кг.
Формула :BaCO3
EO-No. :208-167-3
CAS No. :513-77-9
Индекс Номер :056-003-00-2