Борна киселина

Сигнална дума : Опасно
Предупреждения за опасност
H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода.
Препоръки за безопасност
Защита
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
Действие
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/ помощ.
Само за професионална употреба.

Описание

Борната киселина е слаба оксокиселина на химичния елемент бор и е безцветно бяло вещество, което се разтваря във вода. Борната киселина се използва като : инсектицид, антисептик, противоогнено средство и др. Борната киселина е най-безопасното средство за борба с хлебарки,термити,мравки,бълхи и др. Борна киселина може да се използва като тор, стимулант за поникването на семената, за буйни цъфтящи декоративни растения и увеличаване на добива на ягоди, картофи, захарно цвекло и други зеленчуци. Борна киселина може да се използва за защита на растенията от болести. Борна киселина се използва широко в различни сложни торове. Това е безцветно кристално вещество във формата на люспи без мирис, лесно разтворим във вода, много слаби киселинни свойства.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Борна киселина и разполага с количество на склад.
произход : Перу , Турция , Боливия
опаковки : торби по 25 кг.
Формула: H3ВО3
CAS No.: 10043-35-3
EO-No. : 233-139-2
Индекс Номер : 005-007-00-2