Амониев молибдат

Използва се в селското стопанство, наторяване , както и за производството на прах за пране. Амониевият молибдат се използва в различни сектори: за декориране на керамика, в химически анализ за откриване на наличие на фосфати, арсеници, олово. При нагряване до 150°C амониевия молибдат се разлага на амоняк, вода и молибденов триоксид. Амониев молибдат е важен реагент за измерване на фосфора. Амониевия молибдат утаява в силно азотнокисела среда жълт кристален амониев фосфо-молибдат.

Фирма КРАСХИМ ЕАД е вносител на Амониев Молибдат и разполага с количество на склад.

Поръчайте този продукт от ТУК