Амониев молибдат

Използва се в селското стопанство, наторяване , както и за производството на прах за пране. Амониевият молибдат се използва в различни сектори: […]

Комплексон 3 /EDTA 3/

Динатриев едта дихидрат /EDTA 3/ : Друго известно име е Трилон-Б = Комплексон 3. Използва се за направа на течни торове , както и за […]

Натриев молибдат

Натриевият молибдат се използва в селскостопанският сектор като тор.Също се използва за почистване и поддържане на материали.Молибденът се използва и при производството на аноди, […]