Активен въглен / прах , гранули /

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Описание

Активният въглен е добит от дървени или костени въглища, при чиято обработка са отстранени въглеводородите и е увеличена способността за адсорбция.Адсорбиращите свойства на въглерода са предпоставка активният въглен да се използва при пречистването на въздуха (например във филтрите на противогазите), питейната вода и различни видове алкохол, за почистване на канализации.Прахообразният активен въглен се дозира във водата като течна смес и се отделя при следващите етапи на пречистване заедно с останалите замърсявания. Поради това неговото използване е ограничено при използване на системи за пречистване на водата с филтри. Гранулираният активен въглен, който е ограничен в неподвижен слой, се използва много по-ефективно, ефективният разход на въглен за определен обем вода за постигане на едно и също пречистване е значително по-малко от колкото при използването на прахообразен въглен.Гранулираният въглен се използва при контролирането на вкуса и миризмата на водата. Обикновено той се използва в неподвижни слоеве или като специално конструиран поглъщател или се поставя във вече съществуващи филтри, като се замени съдържанието им например пясък с гранули с аналогичен размер.Активният въглен се използва за отстраняване на пестицидите и друга органика, отстраняване на миризмата и подобряване на вкуса, за отстраняване на токсините и синьо зелените водорасли и общия органичен въглерод.
Ние разполагаме с активен въглен на прах и на гранули!
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на активен въглен и има количество на склад.
произход :Франция,Германия
опаковки : по 0.500гр.;по 1кг.;прах няма насипно,
торби гранули-10 кг.; торби на прах-25кг.
Формула : C
CAS No. :7440-44-0
ЕINECS №:231-153-3