Амониев молибдат

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Описание

Използва се в селското стопанство, наторяване , както и за производството на прах за пране. Амониевият молибдат се използва в различни сектори: за декориране на керамика, в химически анализ за откриване на наличие на фосфати, арсеници, олово. При нагряване до 150°C амониевия молибдат се разлага на амоняк, вода и молибденов триоксид. Амониев молибдат е важен реагент за измерване на фосфора. Амониевия молибдат утаява в силно азотнокисела среда жълт кристален амониев фосфо-молибдат.

Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Амониев Молибдат и разполага с количество на склад.
произход : Германия
опаковки : торби по 25 кг.
Формула: (NH4)6Mo7O24 . 4H2O
EINECS № : 234-722-4
CAS No.: 12054-85-2