Калиев нитрат

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност
H272 Може да усили пожара; окислител.
Препоръки за безопасност
Защита
P210 Да се съхранява далече от топлина.
P221 Вземете всички предпазни мерки за избягване на смесването с горими материали.

Описание

Калиевият нитрат (KNO3), познат още под имената калиева селитра или индийска селитра, е калиева сол на азотната киселина. Като всички нитрати това съединение е добър окислител. При нагряване се разлага на калиев нитрит и кислород.

Калиевият нитрат се използва в пиротехнически смеси (вкл. черен барут и димки) като окислител. Тъй като съдържа калиеви катиони и нитратни аниони калиевата селитра се използва и като комбиниран калиево-азотен минерален тор. Може да се използва и за получаване на кислород в лабораторни условия. Калиевият нитрат e напълно водоразтворим тор за фертигация в полското и оранжерийното производство. Пълната му разтворимост го прави подходящ и за листно приложение. Нитратната форма на азота е лесно усвоима и подпомага усвояването на хранителни елементи като калций, магнезий и други.

Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Калиев Нитрат и разполага с количество на склад.
   ///За по-големи количества е възможна отстъпка от цената !///
произход: Дания , Йордания
опаковки по 25 кг.
Формула: KNO3
CAS номер 7757-79-1