Лимонена киселина

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност :
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност :
Реагиране :
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение н а няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Про дължете с изплакването.

Описание

Лимонената киселина е слаба органична киселина. Разтваря се лесно във вода.Съдържа се в цитрусовите плодове. Тя е естествен консервант и се използва също за придаване на кисел вкус на храни и напитки. Използва се и като екологичен почистващ препарат и действа като антиоксидант. Намира приложение в медицината, текстилната промишленост и фотографията.Чистата лимонена киселина е ефикасна против котлен камък, като омекотител за пране, изплакване на съдове в миялна машина и др. Лимонената киселина подпомага желирането и придава естествена плодова нотка. Наред с всичките ползи от лимонената киселина, трябва да се внимава с нея.Ако човек погълне високи дози от киселината може да настъпи изгаряне на хранопровода му, да причини повръщане и дразнене. В контакт с очите може да доведе до изгаряне и зрителни нарушения.

Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на лимонена киселина и разполага с количество на склад.
произход :Китай
опаковки :торби по 25 кг.
Формула :C₆H₈O₇ * H₂O (Hill)
EO-No. :201-069-1
CAS номер:5949-29-1