Амониев сулфат

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Описание

Амониевият сулфат е химично съединение, което се получава при взаимодействието на амоняк със сярна киселина.Амониевият сулфат се използва предимно за предсеитбено торене на култури, които са по-слабо чувствителни към повишена киселинност на почвата.Амониевият сулфат се прилага и при леки, тежки и плитки почви, които са бедни на хумус.Внесен в почвата бързо се разтваря в почвената влага и веднага встъпва в обменна реакция с катионите на твърдата фаза.Също така, амониев сулфат се използва за производство на други амониеви соли, по-специално амониев персулфат.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на амониев сулфат и разполага с количество на склад.
произход :Германия
опаковки :торби по 50 кг.
Формула: (NH4)2SO4
EO-No.:231-984-1
CAS No.: 7783-20-2