Магнезиев сулфат безводен

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Описание

МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ НА САЙТА НИ ИЛИ НА ФИРМЕНИТЕ НИ ТЕЛЕФОНИ !!!