Магнезиев хлорид

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Описание

Магнезиев хлорид е химическо съединение, което се получава при взаимодействието на хлор и магнезий. Разтваря се лесно във вода.Магнезиевият хлорид е много потентен и ценен начин за суплементиране с магнезий.Магнезиевият хлорид има стабилитетна константа, равна на 0. Това означава, че магнезиевият хлорид е абсолютно йонизиран в разтвори с широк диапазон на рН. Магнезиевият хлорид е натурална форма на магнезия, която присъства в моретата и океаните. При разтваряне във вода, магнезиевият хлорид приема йонна форма.Използва се още за топене на сняг. Нашият магнезиев хлорид е техническо качество!!!
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на магнезиев хлорид и разполага с количество на склад.
произход :Германия
опаковки :торби по 25 кг.
Формула: MgCl2x6H2O
CAS No.: 7791-18-6
EO-No. : 232-094-6