Манганов карбонат

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Описание

Можете да направите запитване за този продукт на фирмените телефони или през сайта ни !!!