Силикагел

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Описание

Най-често силикагел се използва за поддържане на суха среда за продукти, които биха се повредили от влагата. Силикагелът не е токсичен и е незапалим. Силикагел се слага в опаковки от лекарствени разтворими таблетки и електронни компоненти. Силикагела може да поглъща влага до 40% от собственото си тегло и е абсолютно безопасен. Силикагелът е форма на силициевия диоксид, анхидрид на силициевата киселина. През последните години силикагел се ползва често и в котешките тоалетни, отново заради значителната му способност да поглъща влагата. Адсорбцията на силикагелни перли е безвкусна, без мирис, нетоксична, неагресивна и химически инертна субстанция.
Разполагаме и със силикагел индикаторен : син и оранжев
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Силикагел и разполага с количество на склад.
произход : Китай , Полша
опаковки : по 0.800 гр.;1 кг. ; торби по 25 кг. 
Формула: Si2.xH2O
EO-No. :231-545-4
CAS номер 7631-86-9