Химически продукти

 • Активен въглен / прах , гранули /

 • Амониев молибдат

 • Амониев персулфат

 • Амониев сулфат

 • Амониев хлорид

 • Бариев карбонат

 • Бариев сулфат

 • Бариев хлорид

 • Бензоена киселина

 • Борaкс

 • Борна киселина

 • Водно стъкло

 • Железен сулфат

 • Захарин

 • Калаен сулфат

 • Калаен хлорид

 • Калаени аноди

 • Калиев карбонат

 • Калиев нитрат

 • Калиев персулфат

 • Калиев фероцианид

 • Калиев хлорид

 • Калиев цитрат

 • Калиева основа

 • Калиево хромова стипца

 • Кобалтов сулфат

 • Колофон

 • Комплексон 3 /EDTA 3/

 • Лимонена киселина

 • Магнезиев окис / Магнезиев оксид

 • Магнезиев сулфат

 • Магнезиев сулфат безводен

 • Магнезиев хлорид

 • Манганов сулфат

 • Меден сулфат

 • Медни аноди /валцовани/

 • Медно фосфорни аноди

 • Месингови аноди /валцовани/

 • Монокалиев фосфат

 • Натриев ацетат

 • Натриев карбонат /калцинирана сода/

 • Натриев метабисулфит

 • Натриев молибдат

 • Натриев Нитрат

 • Натриев нитрит

 • Натриев сулфит

 • Натриев тиосулфат

 • Натриев хипофосфит

 • Натриев хлорид

 • Натриева основа /сода каустик/